Květináč,ubrus a vyrobená cedulka.   

Tenhle květináček mi manžel koupil manžel,on už ví co se mi líbí.Na první pohled vypadá jako zrezlý plechový,ale ve skutečnosti je keramický.Je to úplně dokonalá imitace.Svěle se mi hodí k mému novému květinovému ubrusu,který je velice praktický.Je vyroben z pogumované bavlny a můžu ho vřele doporučit,zvláště kdo má ušmudlánky jako já.Objednala jsem ho v tomto e-shopu  http://www.e-kvalitni-povleceni.cz/katalog.php?typ=11025&kategorie=80595
Škoda, že už hodně krásných vzorů mají vyprodaných,ale snad je časem zase doplní.Po takovéto cedulce jsem toužila a tak jsem si ji s pomocí manžela vyrobila.To písmo sice není dokonalé,ale i tak to nevypadá špatně.Letos jsem měla hodně levandulek,tak jsem si z nich nadělala kytičky.Dneska je zase nádherný podzimní den plný sluníčka a tak přeji krásný den i Vám,    Jarka
          Poděkování s receptem.   

Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za milé komentíky co mi píšete.Moc mě to těší,že se Vám můj blog a fotečky líbí.Každý komentář je jako pohlazení po duši.A nyní je tady ten slíbený recept.Je to recept na cuketovou bábovku.Objevila jsem ji v časopisu Žena a kuchyně,kterou si občas kupuji.Když jsem ji upekla tak mi nikdo nevěřil že je z cukety,protože tam nejde opravdu vůbec znát.Tady je originál recept z časopisu.


                                                                

                                                                                 
                                       Přeji dobrou chuť.
                                                               
                                             Hezký den ,Jarka                   
          [Grejanje i klimatizacija] Re: Koja klima ?   
Ajde da cujemo ........objasni to do kraja i zasto mislis da klima koja ima vecu cenu MORA da ima i veci kapacitet.Daikin ima modele koji su skupi a nemaju nesto veliki kapacitet.
          ConcurrentDictionary allocates … a lot   
I was inspecting the latest build of Paint.NET with SciTech Memory Profiler  and noticed that there were a lot of System.Object allocations. Thousands of them … then, tens of thousands of them … and when I had opened 100 images, each of which were 3440×1440 pixels, I had over 800,000 System.Objects on the heap. That’s […]
          springMVC后台的值无法通过ModelAndView的addObject传到前台的解决方法   
解决方法:
按照标准用法的话应该是没问题
内部其实把model 通过request.setAttribute(modelName, modelValue); 放入的
    protected void exposeModelAsRequestAttributes(Map<String, Object> model, HttpServletRequest request) throws Exception {
        for (Map.Entry<String, Object> entry : model.entrySet()) {
            String modelName = entry.getKey();
            Object modelValue = entry.getValue();
            if (modelValue != null) {
                request.setAttribute(modelName, modelValue);
                if (logger.isDebugEnabled()) {
                    logger.debug("Added model object '" + modelName + "' of type [" + modelValue.getClass().getName() +
                            "] to request in view with name '" + getBeanName() + "'");
                }
            }
            else {
                request.removeAttribute(modelName);
                if (logger.isDebugEnabled()) {
                    logger.debug("Removed model object '" + modelName +
                            "' from request in view with name '" + getBeanName() + "'");
                }
            }
        }
    }

一个可能是你实现了HandlerInterceptor并实现了:
void postHandle(javax.servlet.http.HttpServletRequest request, javax.servlet.http.HttpServletResponse response, java.lang.Object o, org.springframework.web.servlet.ModelAndView modelAndView) throws java.lang.Exception;

在此处修改了modelAndView


墙头草 2012-12-17 15:41 发表评论

          July, the 31 Days of SQL Server DMO’s – Day 28 (sys.dm_db_stats_properties)   

The sys.dm_db_stats_properties Dynamic Management Function returns information about the statistics that are currently on your database objects. This function takes two parameters, an object_id and a stats_id. Let’s have a look at the result set from this function against the AdventureWorks2012.Sales.SalesOrderHeader table. To obtain the object_id and stats_id I will use a CROSS APPLY with the sys.stats system table.

SELECT sp.* FROM sys.stats s
CROSS APPLY sys.dm_db_stats_properties(s.object_id, s.Stats_id) sp
WHERE sp.object_id = object_id('Sales.SalesOrderHeader')

image

The first two columns returned by this function are the object_id and the stats_id columns. The next column, ‘last_updated’, gives you the date and the time that a particular statistic was last updated. The next column, ‘rows’, gives you the total number of rows in the table as of the last statistic update date. The ‘rows_sampled’ column gives you the number of rows that were sampled to create the statistic. The ‘steps’ column represents the number of specific value ranges from the statistic histogram. The ‘unfiltered_rows’ column represents the number of rows before any filters are applied. If a particular statistic is not filtered, the ‘unfiltered_rows’ column will always equal the ‘rows’ column. Lastly we have the ‘modification_counter’ column which represents the number of modification to the leading column in a given statistic since the last time the statistic was updated.

Probably the most important column from this Dynamic Management Function is the ‘last_updated’ column. You want to always ensure that you have accurate and updated statistics on your database objects. Accurate statistics are vital for the query optimizer to generate efficient and reliable query execution plans. Without accurate and updated statistics, the performance of your SQL Server would likely suffer.

For more information about this Dynamic Management Function, please see the below Books Online link:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj553546.aspx

Folllow me on Twitter @PrimeTimeDBA


          Ticket #28353 (QuerySet builds wrong SQL when the gis Length function is used and the ...) created   

I get ProgrammingError when trying to use the Length function from gis package. For this reason I can't use it with django-rest-framework. It throws the error when I try to get a list. This bug emerges in Django 1.10, 1.11. I don't try to test it against other versions.

Traceback (most recent call last):
 File "/media/sf_django/django_gis_bug/test_gis_bug/tests.py", line 16, in test_gis_bug
  features.first()
 File "/home/alex/.virtualenvs/django_test/local/lib/python2.7/site-packages/django/db/models/query.py", line 564, in first
  objects = list((self if self.ordered else self.order_by('pk'))[:1])
 File "/home/alex/.virtualenvs/django_test/local/lib/python2.7/site-packages/django/db/models/query.py", line 250, in __iter__
  self._fetch_all()
 File "/home/alex/.virtualenvs/django_test/local/lib/python2.7/site-packages/django/db/models/query.py", line 1105, in _fetch_all
  self._result_cache = list(self._iterable_class(self))
 File "/home/alex/.virtualenvs/django_test/local/lib/python2.7/site-packages/django/db/models/query.py", line 53, in __iter__
  results = compiler.execute_sql(chunked_fetch=self.chunked_fetch)
 File "/home/alex/.virtualenvs/django_test/local/lib/python2.7/site-packages/django/db/models/sql/compiler.py", line 886, in execute_sql
  raise original_exception
ProgrammingError: function st_lengthspheroid(geometry, unknown, unknown) does not exist
LINE 1: ...ug_feature"."id", "test_gis_bug_feature"."shape", ST_LengthS...
                               ^
HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.


It happens on access to the query attribute of the QuerySet class. On every access an additional parameter gets added to the st_lengthspheroid function.
models.py

from django.contrib.gis.db import models
class Feature(models.Model):
  shape = models.LineStringField()


to test

from django.contrib.gis.db.models.functions import Length
from .models import Feature
features = Feature.objects.annotate(length=Length('shape'))
# This action adds an additional parameter to the st_lengthspheroid
# function every time you call the str function on the queryset
str(features.query)
# As a result it raises ProgrammingError, but it must pass without an error.
features.first()

I created an app with a test case: https://github.com/rafick1983/django_gis_bug


          Ticket #28352 (QuerySet.values_list() docs documentation doesn't show correct return type) created   

The values() documentation (docs/ref/models/querysets.txt) correctly shows the return type of the object:

>>> Entry.objects.values()
<QuerySet [{'blog_id': 1, 'headline': 'First Entry', ...}, ...]>

whereas the values_list() erroneously shows the return type as a list:

>>> Entry.objects.values_list('id', 'headline')
[(1, 'First entry'), ...]

Simply wrapping <QuerySet> around the list shown might save others getting as confused as I did.


          #5696: ffmpeg broken for AES-encrypted HLS stream with Accept-Encoding header   

Summary of the bug: How to reproduce:

$ ffmpeg -loglevel debug -headers "Accept-Encoding: gzip, deflate" -i https://d2sazdeahkz1yk.cloudfront.net/episodes/1b888bc4-d261-481d-a8ba-28c02b31eaab/1/1080p.m3u8 -c copy -f mp4 -bsf:a aac_adtstoasc output.mp4
ffmpeg version 3.1.1 Copyright (c) 2000-2016 the FFmpeg developers
 built with gcc 6.1.1 (GCC) 20160602
 configuration: --prefix=/usr --disable-debug --disable-static --disable-stripping --enable-avisynth --enable-avresample --enable-fontconfig --enable-gmp --enable-gnutls --enable-gpl --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgsm --enable-libiec61883 --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libpulse --enable-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libv4l2 --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-netcdf --enable-shared --enable-version3 --enable-x11grab
 libavutil   55. 28.100 / 55. 28.100
 libavcodec   57. 48.101 / 57. 48.101
 libavformat  57. 41.100 / 57. 41.100
 libavdevice  57. 0.101 / 57. 0.101
 libavfilter   6. 47.100 / 6. 47.100
 libavresample  3. 0. 0 / 3. 0. 0
 libswscale   4. 1.100 / 4. 1.100
 libswresample  2. 1.100 / 2. 1.100
 libpostproc  54. 0.100 / 54. 0.100
Splitting the commandline.
Reading option '-loglevel' ... matched as option 'loglevel' (set logging level) with argument 'debug'.
Reading option '-headers' ... matched as AVOption 'headers' with argument 'Accept-Encoding: gzip, deflate'.
Reading option '-i' ... matched as input file with argument 'https://d2sazdeahkz1yk.cloudfront.net/episodes/1b888bc4-d261-481d-a8ba-28c02b31eaab/1/1080p.m3u8'.
Reading option '-c' ... matched as option 'c' (codec name) with argument 'copy'.
Reading option '-f' ... matched as option 'f' (force format) with argument 'mp4'.
Reading option '-bsf:a' ... matched as option 'bsf' (A comma-separated list of bitstream filters) with argument 'aac_adtstoasc'.
Reading option 'output.mp4' ... matched as output file.
Finished splitting the commandline.
Parsing a group of options: global .
Applying option loglevel (set logging level) with argument debug.
Successfully parsed a group of options.
Parsing a group of options: input file https://d2sazdeahkz1yk.cloudfront.net/episodes/1b888bc4-d261-481d-a8ba-28c02b31eaab/1/1080p.m3u8.
Successfully parsed a group of options.
Opening an input file: https://d2sazdeahkz1yk.cloudfront.net/episodes/1b888bc4-d261-481d-a8ba-28c02b31eaab/1/1080p.m3u8.
[https @ 0x56373daa0320] Setting default whitelist 'http,https,tls,rtp,tcp,udp,crypto,httpproxy'
[https @ 0x56373daa0320] No trailing CRLF found in HTTP header.
[https @ 0x56373daa0320] request: GET /episodes/1b888bc4-d261-481d-a8ba-28c02b31eaab/1/1080p.m3u8 HTTP/1.1
User-Agent: Lavf/57.41.100
Accept: */*
Range: bytes=0-
Connection: close
Host: d2sazdeahkz1yk.cloudfront.net
Icy-MetaData: 1
Accept-Encoding: gzip, deflate
[hls,applehttp @ 0x56373da9fb20] Format hls,applehttp probed with size=2048 and score=100
[hls,applehttp @ 0x56373da9fb20] HLS request for url 'https://d2sazdeahkz1yk.cloudfront.net/episodes/1b888bc4-d261-481d-a8ba-28c02b31eaab/1/1080p00000.ts', offset 0, playlist 0
[https @ 0x56373e0c8700] request: GET /episodes/S01E03-loading-view-controllers/hls_key HTTP/1.1
User-Agent: Lavf/57.41.100
Accept: */*
Connection: close
Host: talk.objc.io
Icy-MetaData: 1
Accept-Encoding: gzip, deflate
[https @ 0x56373e0c8700] inflate return value: -3, invalid code lengths set
  Last message repeated 1 times
Unable to read key file https://talk.objc.io/episodes/S01E03-loading-view-controllers/hls_key
[AVIOContext @ 0x56373dc811a0] Statistics: 0 bytes read, 0 seeks
[https @ 0x56373deedc20] request: GET /episodes/1b888bc4-d261-481d-a8ba-28c02b31eaab/1/1080p00000.ts HTTP/1.1
User-Agent: Lavf/57.41.100
Accept: */*
Connection: close
Host: d2sazdeahkz1yk.cloudfront.net
Icy-MetaData: 1
Accept-Encoding: gzip, deflate
[hls,applehttp @ 0x56373da9fb20] Error when loading first segment 'https://d2sazdeahkz1yk.cloudfront.net/episodes/1b888bc4-d261-481d-a8ba-28c02b31eaab/1/1080p00000.ts'
[AVIOContext @ 0x56373dbcc380] Statistics: 1050928 bytes read, 0 seeks
[AVIOContext @ 0x56373de18ce0] Statistics: 4997 bytes read, 0 seeks
https://d2sazdeahkz1yk.cloudfront.net/episodes/1b888bc4-d261-481d-a8ba-28c02b31eaab/1/1080p.m3u8: Invalid data found when processing input

The key file is correctly gzipped:

$ curl "https://talk.objc.io/episodes/S01E03-loading-view-controllers/hls_key" | xxd
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  16  0  16  0   0   16   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  16
00000000: 9016 6c2e 9f21 f436 9478 2438 464e 917a ..l..!.6.x$8FN.z
$ curl -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' "https://talk.objc.io/episodes/S01E03-loading-view-controllers/hls_key" | gunzip -c - | xxd
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  43  0  43  0   0   48   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  48
00000000: 9016 6c2e 9f21 f436 9478 2438 464e 917a ..l..!.6.x$8FN.z
$ curl -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' "https://talk.objc.io/episodes/S01E03-loading-view-controllers/hls_key" | xxd
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  43  0  43  0   0   45   0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  45
00000000: 1f8b 0800 2d89 7f57 0003 9a20 96a3 375f ....-..W... ..7_
00000010: f18b d994 0a15 0b37 bf89 5500 0000 00ff .......7..U.....
00000020: ff03 0070 464c a710 0000 00       ...pFL.....

          raiska_barbariska: выпечка   

Это цитата сообщения Людочка_Вершинина Оригинальное сообщениеБЫСТРЫЙ ВИШНЕВЫЙ ПИРОГ "НАСЛАЖДЕНИЕ".

Вишневый пирог Наслаждение

Удачное сочетание нежного-нежного крема, кисленькой вишни и пышного бисквита.          
Вместо вишневого компота можно использовать замороженную вишню. Ее надо разморозить, дать соку стечь, и этим соком пропитать бисквит.
Если Вы не смогли купить маскарпоне (это сливочный сыр), здесь можно почитать, чем его заменить:
Чем заменить Маскарпоне?.
Но я рекомендую готовить именно с маскарпоне.
Из указанного количества ингредиентов получается 8–10 порций.

Ингредиенты

Вишневый пирог Наслаждение. Ингредиенты

тесто:

 • 3 яйца
 • 150 г сахара
 • 150 г муки

крем:

 • 250 г сливок 33–35%
 • 250 г сыра маскарпоне
 • 150 г сахара

также:

 • компот из вишни или черешни
 • 100 г шоколада

Приготовление

Шаг 1

Яйца взбить с сахаром (взбивать в течение 5–7 минут).

Шаг 2

Добавить муку, замесить не густое тесто.

Шаг 3

Тесто выложить в смазанную маслом форму (у меня форма диаметром 26 см).
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать в течение 20–25 минут.

Шаг 4

Выпеченный корж немного пропитать вишневым компотом.

Шаг 5

Выложить на корж вишню (косточки удалить).

Шаг 6

Приготовить крем.
Для этого сливки взбить с сахаром.

Шаг 7

Добавить маскарпоне, перемешать.

Шаг 8

Выложить крем на вишню.

Шаг 9

Шоколад натереть на мелкой терке.

Шаг 10

Посыпать пирог шоколадом.
Поставить в холодильник на 3–4 часа.

Шаг 11

Приятного аппетита!

http://www.say7.info


          Systems Specialist at Jumia Nigeria   
Jumia is your number one Online Shopping solution in Nigeria. There is an online electronic store where you can purchase all your electronics, as well as books, home appliances, fashion items, shoes, mobile phones and more online and have them delivered directly to you. Jumia has payment options that suit everyone, and we have a payment-on-delivery option for extra convenience. Shopping online in Nigeria is easy and convenient with us. The Jumia mall provides you with a wide range of products you can trust. Discover JIM's Big Thing for that special person in your life. You can also shop online for Valentine gifts and have them delivered directly to your loved one.Objective The Systems Analyst will handle all integration tasks while working across several levels of the architecture. (Operating System, Middleware and Database) RESPONSIBILITIES Partner with internal business teams in developing delivery roadmaps, defining business processes and associated system requirements. Participate in organizing and managing project work to drive predictable delivery. Development projects (requirements documentation, systems configuration, test documentation/execution, issue identification and resolution). Help architect innovative solutions to expand product. As local product owner, provide inputs to Central development team on new features required by the business Lead training and rollout of new systems or features for Jumia Mall Develop tools to support the business (Excel, Access…) based on users' requests Proposed new developments and changes to business process and technology Business Process design - functional and technical specifications COMPETENCIES Excellent communication and numerical skills Microsoft Office Tools (Word, Excel, Outlook) Strong relationship management skills, organizational skills, coordination skills and ability to work cross-functionally and cross-organizationally Great attention to details, self-motivation, time management and a high level of discipline are key Strong analytical and people skills High degree of initiative and independent thinking Proficiency with computing systems as required for this position; computing skills such as data analysis techniques or database query abilities are preferred. QUALIFICATION & EXPERIENCE B.Sc. in Computer Engineering, Computer Networking and Hardware, Computer Science, Information Technology, Internet Engineering. 2 - 5 years' experience implementing software through full system life-cycles (analyze, design, build, test, implement, support) Knowledge of migration and transformation of information repositories Experience in developing and building requirements for software or development projects Keen interest in new technologies and have the vision to identify opportunities for improving business processes. Proficient use MS Office, Project and Visio. Understands the general project management concepts of risk management based on type and phase of projects, programs or PMO support required. Ability to take complex IT/IS terminology and communicate effectively to non-IT/IS professionals
          Creating your own XmlSerializer   

Very recently I came across an issue that required the creation of a new class derived from XmlSerializer. For reasons I don't want to get into here, we serialize an object instance into XML and store it into a database column so that we can reconstitute it later. This is a great approach except for the issue of changing class definitions.

Lastly, if you are just changing the definition of a top level class, then I suggest taking a look at XmlAttributeOverrides on msdn; however, if you are changing the definition of a class that aggregates other classes and one of your contained class has a different class definition, you need to look at using:

XmlAttributeEventHandler, XmlElementEventHandler or XmlNodeEventHandler

 

These events allows you to control the creation of these internal aggregated classes.

For example, if you have the following class definition for ItemOption that contains a collection of objects of type ProductAttribute and your ProductAttribute definition has changed, then this is a good candidate for creating your own XmlSerializer derived class.

(Simplified For Brevity)

      [Serializable]

      public class ItemOption

      {

            protected string _name=null;

            protected string _description=null;

            protected ProductAttributeCollection _generalAttributes=new ProductAttributeCollection();

 

            public ItemOption(){}

 

            #region properties

            [XmlElement ("Name")]

            public string Name

            {

                  get{return _name;}

                  set{_name=value;}

            }

            [XmlElement ("Description")]

            public string Description

            {

                  get{return _description;}

                  set{_description=value;}

            }

            [XmlArray("GeneralAttributes")]

            [XmlArrayItem("Attribute")]

            public ProductAttributeCollection GeneralAttributes

            {

                  get{return _generalAttributes;}

                  set{_generalAttributes=value;}

            }

      }

 

For the purposes of brevity, let's say that all you did was change your ProductAttribute definition from using XmlAttribute to  XmlElement.For example:

      [Serializable]

      public abstract class ProductAttribute

      {

            #region Member Variables

            protected string _name = null;

            protected object _value;

            protected bool _canOverride = false;

            #endregion

 

            [XmlElement("Name")] <-- Used to be XmlAttribute

            public string Name

            {

                  get{return _name;}

                  set{_name = value;}

            }

            [XmlIgnore()]

            public object Value

            {

                  get{return _value;}

                  set{_value = value;}

            }

            [XmlElement("CanOverride")] <-- Used to be XmlAttribute

            public bool CanOverride

            {

                  get{return _canOverride;}

                  set{_canOverride = value;}

            }

 

            public ProductAttribute(){}

            public ProductAttribute(int id, string name, bool canOverride, object attributeValue)

            {

                  _id = id;

                  _name = name;

                  _value = attributeValue;

                  _canOverride = canOverride;

            }

      }

If you make this seemingly innocuous change, your code will no longer work as expected. In this particular example, the deserialization process will NOT throw an exception and it will fill ItemOption.ProductAttributeCollection with the correct # of ProductAttributes; however, each ProductAttribute definition will contain their default values and NOT the values stored in your RDBMS.

 

The reason is that the Xml stream will contain XmlAttributes and your class definition is expecting XmlElements. This also means that you will have data stored that correspond to two different versions of your class structure. To resolve this issue, I suggest creating your own XmlSerializer class.  You want to do this because XmlSerializer will notify you when it encounters an unknown node/element or attribute. You just need to wire it up.

 

For example, I chose to use the XmlNodeEventHandler and to wire it up, you merely need to:

 

UnknownNode += new XmlNodeEventHandler(_unknownNode);

 

Then you need to create the _unknownNode f(x) to handle these events. In the following example, I have other derived classes from ProductAttribute and I omitted some of the method code for brevity, but the example illustrates how to handle this:

 

        protected void _unknownNode(object sender, XmlNodeEventArgs e)

        {

            object o = e.ObjectBeingDeserialized;

            if (o is ProductAttribute)

            {

                ProductAttribute productAttribute = (ProductAttribute)o;

                switch (e.Name)

                {

                    case "xsi:type":

                        break;

                    case "Name":

                        productAttribute.Name = e.Text;

                        break;

                    case "CanOverride":

                        productAttribute.CanOverride = Convert.ToBoolean(e.Text);

                        break;

                    default:

                        if (o is BooleanAttribute && e.Name == "Value")

productAttribute.Value = Convert.ToBoolean(e.Text);

                        else if (o is DoubleAttribute && e.Name == "Value")

productAttribute.Value = Convert.ToDouble(e.Text);

                        else if (o is IntegerAttribute && e.Name == "Value")

productAttribute.Value = Convert.ToInt32(e.Text);

                        else if (o is LongAttribute && e.Name == "Value")

productAttribute.Value = Convert.ToInt64(e.Text);

                        else if (o is PresentationAttribute && e.Name == "Value")

productAttribute.Value = e.Text;

                        else if (o is LocationAttribute && e.Name == "Value")

productAttribute.Value = e.Text;

                        else if (o is ImageAttribute && e.Name == "Value")

productAttribute.Value = e.Text;

                        else if (o is StringAttribute && e.Name == "Value")

productAttribute.Value = e.Text;

                        break;

                    }

            }

        }

The key thing to remember is that the property o.ObjectBeingDeserialized contains a pointer to the object having difficulty with the Deserialization process. In the example above, you just cast it and set the correct items depending upon the other properties contained in XmlNodeEventArgs. Also, you will noticed that I have a check for xsi:type that does nothing. I did this because even if your class definition and the Xml jibe, the XmlSerializer does not recognize this attribute name and will raise the event. Therefore, I want it to break out of the method as soon as possible.

 

Hope this helps

Mathew Nolton


          Anonymous: Compliance Manager   
50000.00 - 60000.00 GBP Annual + co. benefits: Anonymous: Compliance Manager:Our client, a document management consultancy had identified a requirement for an experienced Compliance Manager to underpin and develop the quality aspects of the business.Objectives of the Role*Ensures compliance with all certificatio Lancashire
          Forum Post: Business Process Flow issue with Dynamics 365 on-premise   
Hi, Recently after I have upgraded the server to 8.2.1.176, I cannot go to next stage of an Process in one of my orders. The other ones are working properly. This is the error message that I get. Record Is Unavailable a2b1f082-e242-474f-b3a0-b5674da8e766 -2147220969 new_bpf_0e1b2012a32f4e7cbac5faf370ec6433 With Id = 70a0bac9-fb15-43e6-9578-e2201490e485 Does Not Exist 2017-07-02T10:22:46.4359677Z false [Microsoft.Crm.ObjectModel: Microsoft.Crm.ObjectModel.GlobalActiveStagePlugin] [bb48066e-f22f-412f-a530-91f72e4b859b: GlobalActiveStagePlugin] I was hoping someone could help me with this issue.
          О_Самом_Интересном: Наш любимый кекс с ягодой и овсяными хлопьями   

Кекс с ягодой и овсяными хлопьями

Нежный, сочный, ароматный кекс.
Ягоды можно использовать любые, свежие или замороженные (я использовала смесь клубники, черной смородины и вишни).
Желательно использовать овсяные хлопья тонкого помола.
Из указанного количества ингредиентов получается 6–8 порций.

 

Ингредиенты

Кекс с ягодой и овсяными хлопьями. Ингредиенты
 • 150 г сливочного масла
 • 150 г сахара
 • 3 яйца
 • 100 г овсяных хлопьев
 • 300 г ягоды
 • 2 ч.л. разрыхлителя
 • 100–120 г муки

Приготовление

Шаг 1 Масло растереть с сахаром.

Шаг 2 Добавить яйца.

Шаг 3 Перемешать.

Шаг 4 Добавить хлопья.

Шаг 5 Перемешать.

Шаг 6 Добавить ягоду.

Шаг 7 Перемешать.

Шаг 8 Добавить разрыхлитель и муку, перемешать.

Шаг 9 Форму (я использовала форму размером 20×20 см) немного смазать маслом.
Выложить тесто.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
Выпекать в течение 35–40 минут.

Шаг 10 При подаче можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

источник

 

 

 

4425087_3jj (700x414, 138Kb)

 

 

 


          This pilot data suggests an anti-catabolic effect of high-dose vitamin D in patients with cystic fibrosis.   
PMID:  Metabolism. 2017 May ;70:31-41. Epub 2017 Feb 11. PMID: 28403943 Abstract Title:  Plasma metabolomics in adults with cystic fibrosis during a pulmonary exacerbation: A pilot randomized study of high-dose vitamin D3 administration. Abstract:  BACKGROUND: Cystic fibrosis (CF) is a chronic catabolic disease often requiring hospitalization for acute episodes of worsening pulmonary exacerbations. Limited data suggest that vitamin D may have beneficial clinical effects, but the impact of vitamin D on systemic metabolism in this setting is unknown.OBJECTIVE: We used high-resolution metabolomics (HRM) to assess the impact of baseline vitamin D status and high-dose vitamin D3 administration on systemic metabolism in adults with CF with an acute pulmonary exacerbation.DESIGN: Twenty-five hospitalized adults with CF were enrolled in a randomized trial of high-dose vitamin D3 (250,000IU vitamin D3 bolus) versus placebo. Age-matched healthy subjects served as a reference group for baseline comparisons. Plasma was analyzed with liquid chromatography/ultra-high resolution mass spectrometry. Using recent HRM bioinformatics and metabolic pathway enrichment methods, we examined associations with baseline vitamin D status (sufficient vs. deficient per serum 25-hydroxyvitamin D concentrations) and the 7-day response to vitamin D3 supplementation.RESULTS: Several amino acids and lipid metabolites differed between CF and healthy control subjects, indicative of an overall catabolic state. In CF subjects, 343 metabolites differed (P

read more


          Forum Post: RE: CCS/EK-TM4C123GXL: Gmake error after making new project in CCS.   
I am still getting errors even after following steps told to follow earlier.Here is snapshot of console: **** Build of configuration Debug for project Pushbutton1 **** "C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake" -k all 'Building file: ../main.c' 'Invoking: ARM Compiler' "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl" -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include" -g --gcc --define=ccs="ccs" --define=PART_ TM4C123GH6PM --diag_wrap=off --diag_warning=225 --display_error_number --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="main.d" "../main.c" >> Compilation failure subdir_rules.mk:7: recipe for target 'main.obj' failed "../main.c", line 27: fatal error #1965: cannot open source file "inc/hw_memmap.h" 1 catastrophic error detected in the compilation of "../main.c". Compilation terminated. gmake: *** [main.obj] Error 1 'Building file: ../ tm4c123gh6pm _startup_ccs.c' 'Invoking: ARM Compiler' "C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/bin/armcl" -mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me --include_path="C:/ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/include" -g --gcc --define=ccs="ccs" --define=PART_ TM4C123GH6PM --diag_wrap=off --diag_warning=225 --display_error_number --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency=" tm4c123gh6pm _startup_ccs.d" "../ tm4c123gh6pm _startup_ccs.c" 'Finished building: ../ tm4c123gh6pm _startup_ccs.c' ' ' gmake: Target 'all' not remade because of errors. **** Build Finished ****
          Logout button when click fails   

Can someone help me? Everytime I click Logout button in my default.aspx page, these errors happens. I'm using vb.net.

Thanks

The state information is invalid for this page and might be corrupted.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. 

Exception Details: System.Web.HttpException: The state information is invalid for this page and might be corrupted.

Source Error: 

The source code that generated this unhandled exception can only be shown when compiled in debug mode. To enable this, please follow one of the below steps, then request the URL:

1. Add a "Debug=true" directive at the top of the file that generated the error. Example:

 <%@ Page Language="C#" Debug="true" %>

or:

2) Add the following section to the configuration file of your application:

<configuration>
  <system.web>
    <compilation debug="true"/>
  </system.web>
</configuration>

Note that this second technique will cause all files within a given application to be compiled in debug mode. The first technique will cause only that particular file to be compiled in debug mode.

Important: Running applications in debug mode does incur a memory/performance overhead. You should make sure that an application has debugging disabled before deploying into production scenario.


Stack Trace: 

[FormatException: Invalid character in a Base-64 string.]
  System.Convert.FromBase64String(String s) +0
  System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize(String inputString) +72
  System.Web.UI.ObjectStateFormatter.System.Web.UI.IStateFormatter.Deserialize(String serializedState) +4
  System.Web.UI.Util.DeserializeWithAssert(IStateFormatter formatter, String serializedState) +37
  System.Web.UI.HiddenFieldPageStatePersister.Load() +113

[ViewStateException: Invalid viewstate. 
	Client IP: 127.0.0.1
	Port: 
	User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
	ViewState: /wEPDwUJOTcyOTU0MDE2ZGSZV9/rJP2d5rBhvh1G7OOzSVjitg==,/wEPDwUJNzgzNDMwNTMzZGQbC8Jyon7BZm8eF4sfM3l3UE5Lkg==,/wEPDwULLTIxMDMwNzExMjkPZBYCAgMPZBYCAgEPFgIeA3NyYwUad2VicGFnZXMvbGlzdHVudXNlZG9yLmFzcHhkZC6I5uoOEjphhBgcHJ/MNBcgz4nn
	Referer: http://localhost:11810/LBPeORGeneratorUPDATED_June%2029/Default.aspx
	Path: /LBPeORGeneratorUPDATED_June 29/Default.aspx]

[HttpException (0x80004005): The state information is invalid for this page and might be corrupted.]
  System.Web.UI.ViewStateException.ThrowError(Exception inner, String persistedState, String errorPageMessage, Boolean macValidationError) +106
  System.Web.UI.ViewStateException.ThrowViewStateError(Exception inner, String persistedState) +14
  System.Web.UI.HiddenFieldPageStatePersister.Load() +217
  System.Web.UI.Page.LoadPageStateFromPersistenceMedium() +105
  System.Web.UI.Page.LoadAllState() +43
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +6785
  System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +242
  System.Web.UI.Page.ProcessRequest() +80
  System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context) +21
  System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) +49
  ASP.default_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) +37
  System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +181
  System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +75

 


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.4927; ASP.NET Version:2.0.50727.4927


          Tranparency and upload issues   

Hello everyone, I'm very new to sketchfab and 3D so maybe I just do something wrong without knowing it but still I need some guidance.

I wanted to upload a plane model the first version was .fbx and was supposed to have transparent windows. Every time I try to upload it I get an unknown error (I checked the size of the file, it's only 373 ko and it's a low poly model).

I tried with an .obj, it works after an undecent amount of time of upload (but that might be a slow connection from my place so I won't argue too much about that) however even if I set a tranparent map to set the transparency of the windows, it doesn't work properly

I've already tried to change the value slider but it makes the whole object tranparent, and I've also tried to invert, to use the other mode and to invert by hand the white and black but nothing seems to have an effect.

If you need further explanations to better understand the problem just ask (I'm not very good when it comes to explain things)